De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 



Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 



Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

dinsdag 07 juni 2022 12:01

Mobicoaching-project leert kwetsbare jongeren zelfstandig naar school gaan

Het is een steeds terugkerend probleem: de lange busritten die kinderen in het buitengewoon onderwijs moeten ondergaan. Het is voor elke ouder een hele uitdaging om deze kinderen tijdig en veilig op school te krijgen. Met enkele pilootprojecten probeert de Vlaamse overheid al enkele jaren een oplossing te vinden. Project Midwest zet, in samenwerking met Groep Weerwerk, in de regio Roeselare in op snellere en duurzamere alternatieven.

Roeselare is een van de 3 pilootprojecten in Vlaanderen waar methodes worden uitgetest om kinderen van het buitengewoon onderwijs te begeleiden om de school-huis verplaatsing meer zelfstandig en te voet of met de fiets af te leggen. Buurt&Co (overkoepeling van buurtdiensten zoals buurtsport, energiesnoeiers,… en LDE-werking en onderdeel van Groep Weerwerk) staat in voor de begeleiding. We gaan in gesprek met werkplaatsleider Nele Pauwelyn.

Nele: Dit mobicoaching-verhaal is een buitenbeentje binnen Weerwerk en valt binnen onze werking Lokale Diensteconomie (LDE). Mensen met LDE-ticket hebben een sterker profiel en worden verondersteld om uiterlijk binnen de 5 jaar klaar te zijn voor een reguliere job. Ze komen via verschillende kanalen tot bij ons. De grootste toeleider is de VDAB, naast het OCMW (artikel 60). We trainen deze mensen op arbeidsattitudes, competenties en proberen hen klaar te krijgen voor de reguliere arbeidsmarkt. Het is een intensief traject, want doorstroom is van meet af aan het einddoel. Zo staat het bij iedereen in het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP).

Hoe zijn jullie in dit pilootproject betrokken geraakt?
Het mobicoaching-project is gegroeid vanuit het pilootproject Midwest na een oproep gelanceerd door het departement Onderwijs. Midden West-Vlaanderen werd naast 2 andere regio’s in Vlaanderen geselecteerd om alternatieven te vinden voor de lange busritten via het collectief leerlingenvervoer. Voor de regio Roeselare is BUSO-school Sint-Idesbald penhouder. Midwest heeft op verschillende pijlers ingezet om een antwoord te vinden op de vraag: hoe kun je kinderen zo zelfstandig mogelijk naar school krijgen? In het begin werden we partner voor de organisatie van een fiets- en wandelpool. Sint-Idesbald stelde ons die vraag omdat ze moeilijk vrijwilligers konden vinden. We hebben daar op ingezet vanuit onze buurtsportwerking. Intussen loopt dit 3 jaar en zijn we steeds verder gegroeid. We begeleiden elke morgen en avond en op woensdagmiddag kinderen van en naar de scholen (o.m. MPI’s Sterrebos, St Idelsbald, Hagewind) die participeren aan het pilootproject.  

WANDELPOULE webNele Pauwelyn (Weerwerk): “De belangrijkste taak van de mobicoach is stress wegnemen en het schooltraject voorspelbaar maken”

Jullie werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kinderen uit het BUSO vragen zelf bijzondere zorg. Die match is toch een grote uitdaging?
Het klopt dat de mensen in een LDE-statuut zelf een rugzak hebben. Doordat ze ervaringsdeskundig zijn, snappen ze beter waar de kinderen mee worstelen. Uitgangspunt is dat we vertrekken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen. En onze mobicoach Celina kan rekenen op ondersteuning van een jobcoach en van mezelf en leerde ook werken met toolboxes om om te gaan met mogelijke drempels. Ze werkt op een heel open manier. Maar er komt inderdaad veel bij kijken: hoe ga je om met een kind met een beperking, wat zijn gevoeligheden? Wat doe je als een kind plots blokkeert? Voor die tips & trics werken we nauw samen met Sint Idesbald, dat de knowhow in huis heeft. Het traject moet ook veilig verlopen, dus de omgang in het verkeer en de kennis van de verkeerscode wordt bijgespijkerd. De begeleiders hebben immers een voorbeeldfunctie. Daarnaast kruipt er veel tijd in het organisatorische (welke route, opstapplaatsen). In de praktijk organiseren we fietspools soms tot 7 kinderen met 2 begeleiders. En zo hebben we er verschillende. Na verloop van tijd worden kinderen zelfstandiger en doen ze op eigen kracht de verplaatsing, en zo kunnen er ook steeds nieuwe kinderen bijkomen.

mobicaoch oversteek web

Als snel werden jullie partner voor mobicoaching?
Nele: Klopt. Met mobicoaching richten we ons tot kinderen uit het secundair, maar ook lagere schoolkinderen kunnen zich aanmelden. We gaan aan de slag met die leerlingen die door leerlingbegeleiders en ouders klaar worden bevonden om zelfstandig naar school te komen, en om het openbaar vervoer te leren gebruiken. De coaching is gratis, ook de bus- en treintickets. Concreet kan het gaan om een traject van iemand die in Oostende woont en die naar Tordale in Torhout pendelt of over iemand uit Poperinge die dagelijks naar Ter Sterre reist in Moorslede. We richten ons tot een brede groep: kinderen vanaf 12 à 13 jaar uit verschillende opleidingsvormen van 0V4 of OV3*. Maar evengoed jongeren van bijna 21 jaar uit de opleidingsvorm OV 2 of OV 1*.

Celina's eerste stap in het mobicoaching-traject is de kennismaking op school met de leerlingbegeleider en met de leerling. Ze neemt ook contact met de ouders. Daarna wordt overleg gepleegd over een voorstel van route. Het doel is het aanleren van dit traject. Er wordt ook verdergewerkt op het handelplan van school met daarin alle nodige info (contactgegevens ouders, begeleiders, busbegeleiding, opleidingsvorm, enz).

 De Lijn jongeren 6 web © De Lijn

Nele: De begeleiding door de mobicoach gebeurt één op één: we halen de leerling thuis op en leren het traject aan. We bieden een korte, intensieve begeleiding aan. Soms hebben we met 3 sessies al voldoende. Er komt heel veel bij kijken. Voor de leerling zijn die eerste stappen niet te onderschatten: angsten overwinnen, nieuwe info verwerken, omgaan met die nieuwe prikkels… We installeren apps op hun gsm en leren hen ermee werken. Een zeker mate van zelfstandigheid is dus nodig. Van leerlingen wordt veel verwacht, maar ook van onze mensen: hoe ga je om met iemand die autisme heeft of mentaal beperkt is. Celina's belangrijkste taak is de stress wegnemen door het traject zo duidelijk en voorspelbaar mogelijk te maken. Als de jongere in kwestie klaar is om zelfstandig zijn traject te beginnen, melden we dit aan alle partijen. Via school wordt dan een gratis abonnement aangevraagd.

Jullie aanpak verschilt ook van de andere pilootprojecten zoals in Leuven.
Nele: We zijn inderdaad de enige regio waar de keuze werd gemaakt om met sociale economie samen te werken. In de andere regio’s wordt met partners uit het reguliere circuit gewerkt.

En is jullie aanpak een succesverhaal?
Nele: Een exact cijfer kleven op het aantal leerlingen dat we uit het collectief busvervoer halen, is moeilijk. Met één mobicoach slagen we er op jaarbasis in om zo’n 40-tal jongeren zelfstandig met het openbaar vervoer te leren naar school gaan. We zitten natuurlijk nog in de pilootfase. Samen met Sint-Idesbald zijn we onze methodiek nu kwalitatief verder aan het uitdiepen. In een eerste fase hebben we een aantal pistes uitgetest en waren de aantallen belangrijker. De realiteit is natuurlijk dat de kinderen vaak niet naar de vlotst bereikbare school gaan. Bovendien heeft De Lijn de laatste jaren wat bustrajecten geschrapt, wat het ook niet makkelijker maakt. We willen de leerlingen ook niet langer met de gewone bus laten reizen in vergelijking met het traject via begeleid busvervoer. Daar zijn nu al te weinig plaatsen. Het doet wel iets met kinderen dat ze na ons traject zelfstandig naar school gaan. Voor hen is dat een overwinning. Het is voor alle partijen nuttig dat ze dit later in hun leven nog veel zullen kunnen gebruiken. 

De Lijn jongeren1 web

 

 © De Lijn

 

 

 

 

Welke toekomstperspectief heeft dit pilootproject?
Nele: We hopen dat het kan worden uitgerold over Vlaanderen. Het project werd reeds verlengd omdat de evaluatie goed was. Het is nu zaak en om het pionierswerk kwalitatief verder uit werken. Het is ook nog wachten op een nieuw regelgevend kader. Maar de nood is daar. In Roeselare hebben we een wachtlijst. Bovendien moeten we bij stopzetting terug naar de oude manier van werken: iedereen terug op dat collectief busvervoer met alle gevolgen van dien. Ik hoop dat er op termijn heel wat extra mobicoaches in Vlaanderen kunnen starten. Ik ben zelf ervaringsdeskundig. Ik heb een zoon met autisme en weet hoe moeilijk het is. Dat geeft me een extra drive. Daarnaast zie ik ook wat dit werk doet met onze medewerkers. Het zijn allemaal mensen met een rugzak die soms uit dezelfde scholen komen als de kinderen. Ieder succes dat ze kunnen boeken is ook voor hen een overwinning. We zijn trouwens nog altijd op zoek naar vrijwilligers voor wandel- of fietscoaching.

Paul De Neve (juni 2022)

 

*0V4: volgt programma ‘gewone’ secundair onderwijs, met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan problematiek

0V3: algemene, sociale en beroepsvorming met als doel maatschappelijk functioneren en tewerkstelling in NEC

0V2: voorbereiding op begeleid werk, vb in een maatwerkbedrijf, voor jongeren met een verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis (ASS)

0V1: algemene en sociale vorming als voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk leven in een beschermde leefomgeving.

Drugpreventie bij kinderen werkt

Volg ons op Facebook