De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Verslaafd of niet?

Hoe merk je dat je afhankelijk geworden bent van drugs? Mislukken je pogingen om je gebruik te verminderen? Voel je je slecht als je niet gebruikt hebt? Bekijk onze FAQ of doe de test.

dinsdag 07 juni 2022 13:24

Op zoek naar meer tevredenheid in je leven: CRA in de praktijk

Jana Lambrecht en Rani Meert vertellen hoe ze de CRA-methodiek en grondhouding toepassen in de groepswerking en individuele begeleiding in het ambulant centrum van De Sleutel te Brugge.

Wat betekent het werken met CRA voor jullie?
De cliënten tijd geven om te ontdekken welke invulling ze (willen) geven aan hun leven, wat ervoor kan zorgen dat het druggebruik afneemt of stopt. Het bekrachtigen van zaken die goed lopen. In het geven van feedback leggen we ook de nadruk op positieve bekrachtiging. CRA is ook activiteiten waarin ze voldoening vinden (her)ontdekken. Maar evengoed obstakels bespreken en exploreren hoe we doelstellingen in concreet haalbare, kleine stappen kunnen bereiken.

cra badminton web Samen met de groep actief dingen doen, verlaagt de drempel te verlagen voor cliënten die dit in hun vrije tijd alleen willen doen

Wat is er veranderd in je manier van werken?
We gebruiken de tools die in de CRA-methodiek aangeboden worden. Zo nemen we geregeld de tevredenheidsvragenlijst af om samen tot korte en lange termijn-doelstellingen te komen. In CRA vinden we inspiratie om cliënten aan te zetten tot activering. We werken ook met een ‘plezierige- activiteiten-lijst’, het 4 velden model en de functie analyse van pro-sociaal gedrag. Dit zijn allemaal ondersteunende tools om inzicht te vergroten, de blik te verbreden en in kaart te brengen waar kansen maar ook mogelijke obstakels zitten. Doorheen de werking zetten we in op positieve communicatie. De doelstellingen op verschillende levensdomeinen komen steeds terug in actieplannen en worden meegenomen in de weekplanning en -bespreking.

Voorheen hadden we een soort sanctioneringssysteem. Nu zetten we meer in op positieve bekrachting. We focussen op dingen die goed verlopen en brengen onder woorden hoe dit lukte. Zo benoemen we concreet wat iemand deed om een gunstige afloop te krijgen. Pas daarna zoomen we in op het schakelmoment waar het net niet meer lukte. We passen meer huiswerkopdrachten toe die nuttig zijn in het traject en we werken met een beloningssysteem. Denk aan samen een uitstap doen of samen ontbijten als iedereen zijn doelstellingen behaalde of als iemand geslaagd is voor een examen,...

We ondernemen actief samen dingen met de groep om de drempel te verlagen voor cliënten die dit in hun vrije tijd alleen willen doen. We praten niet alleen over hoe je dit kan aanpakken, we zetten alle stappen van voorbereiding tot actie. We gaan bijvoorbeeld samen naar bepaalde evenementen of naar het bos, we gaan samen lopen of een eerste keer fitnessen. We betrekken het netwerk meer: we bevragen actief wie we kunnen uitnodigen binnen de begeleiding. Vaak is dit een ouder, broer of partner. Soms is dit een CAW-medewerker of OCMW-begeleider,… In die gesprekken kijken we naar praktische zaken (vb financiën, vervoer), helpen we communicatie op gang brengen.

Hoe reageren cliënten op deze vernieuwde aanpak?
Er komt meer beweging. Het voelt als een nieuwe vibe in onze groep. Bij uitstappen of beloningen, het samen dingen voor het eerst doen, merken we veel dankbaarheid bij cliënten. Dit zorgt er effectief voor dat er meer kans is dat zij dit later alleen zullen kunnen. Het zijn steeds aangename momenten. Er is een wederzijdse ontmoeting op een ander niveau, die ook voor een rijkere band zorgt. En als hulpverleners staan we steviger in onze schoenen bij het begeleiden van de soms moeilijke trajecten.

Els Vanneste (juni 2022)

Aanverwante info

link naar Tevreden met je leven? Interview met CRA-specialist Hendrik Roozen

 

Trajectgroep: wat?

Een groepsprogramma in Brugge dat 4 halve dagen per week doorgaat aangevuld met een wekelijks individueel gesprek en 2-wekelijks feedbackgesprek met de groepsbegeleiding.
Doelstelling: opnieuw installeren van evenwicht en stabiliteit op alle levensdomeinen door structuur aan te brengen. Werken rond inzicht en patronen van gebruik en versterken van algemene en sociale vaardigheden en vaardigheden in het weigeren van middelen. We bouwen een traject uit op basis van belangen van de cliënt (werk, opleiding, wachtlijst overbruggen, nuttige dagbesteding installeren, …). Samen doelstellingen formuleren op korte en lange termijn. Samen actieplan opmaken.
Duur: streefdoel 6 maand

Aanpak: gedragsmatig werken in combinatie met de CRA-methodiek (zicht krijgen op bekrachtigers, doelen positief formuleren, risicosituaties en triggers identificeren door functieanalyses, … ). Peerwerking via het geven feedback (gerichte vragen stellen, groepsleden aanspreken, …)

Drugpreventie bij kinderen werkt

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.